Байланышуу адам баласы үчүн маанилүү көндүм болуп саналат жана ага адамдарда ар кандай деңгээлде зыян келтирилиши мүмкүн aphasia. Чындыгында, афазия менен ооруган адамдар ар кандай тилде сүйлөө, жазуу, окуу жана түшүнүүдө кыйынчылыктарга дуушар болушат. Изилдөөлөр негизинен сүйлөөнү калыбына келтирүүгө багытталган жана бул көндүмдүн күнүмдүк жашоодо кандай мааниге ээ экендиги таң калыштуу эмес. Бирок, бир аз көбүрөөк көңүл бурулбай калса, окуунун бузулган чөйрөсү. Буга карабастан окуу - бул ар бирибиздин жашообуздагы маанилүү шыкжана андан да көп, жумушка же көңүл ачууга байланыштуу, күн сайын көптөгөн барактарды окууга көнүп калгандар. Кнолман-Портер, 2019-жылы, окуу кыйынчылыгы жашоо сапатынын кыйла начарлашына алып келиши мүмкүн экендигин белгилеп өттү (өзүн өзү төмөн баалоо, коомдук катышуунун аздыгы, көбүрөөк көңүл калуу), адатта, окурмандарда деле жок.

жок АКШда жана Европада табигый тилди иштетүүгө (NLP) таянган бир нече долбоорлорсыяктуу Simplext долбоору, бул тексттерди афазия менен ооруган адамдардын пайдасына автоматтык түрдө жөнөкөйлөтүүгө багытталган АЛГАЧКЫ (аутизм менен ооруган адамдар үчүн) тексттеги түшүнүүгө тоскоол болушу мүмкүн болгон элементтерди байкап, алмаштырат.

Cistola жана анын кесиптештери тарабынан жасалган серепте (2020) [2] афазия менен ооруган адамдардын окуудагы кыйынчылыктарынын ордун толтуруу үчүн мурун колдонулган шаймандарга токтолуп, ар кандай маалыматтар базасынан табылган 13 макаланы карап чыгышты. Изилдөөчүлөр төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылышты:


  1. Афазикалык адамдарга окуу кыйынчылыгы бар адамдарга жардам берүүчү кандай шаймандар иштелип чыккан
  2. Жазуу материалын чечмелөөгө жардам берген кеңири колдонулган технологиялык шаймандардын жеткиликтүүлүктүн өзгөчөлүктөрү кандай?

Биринчи суроого келсек, тилекке каршы изилдөө бир суроону тапты конкреттүү шаймандардын жетишсиздиги. Көпчүлүк учурларда бир нече курал колдонулган (мисалы, сүйлөө синтези же текстти бөлүп көрсөтүү). Бул каражаттар иштелип чыккан, баса белгилөө керек, алар афазия менен ооруган адамдар үчүн эмес, дислекстик балдар жана өспүрүмдөр үчүн иштелип чыккан. Бул афазикалык адамдар үчүн дагы деле пайдалуу болушу мүмкүн, бирок көп учурда окууга байланыштуу көйгөйдү чечүүгө мүмкүнчүлүк бербейт.

Ошондуктан, афазикалык бейтаптар үчүн атайын шаймандарды иштеп чыгуу керек. Негизги аспектиси болот настройка угуу-кабылдоо жана кыймыл кыйынчылыктарына жооп берүү.

Айрым маанилүү факторлор:

  • Кеп синтезинин сапаты
  • Кеп синтезинин ылдамдыгы
  • Тексттин көлөмүн жана сөздөрдүн аралыгын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү
  • Татаал сөздөрдү же сөз айкаштарын автоматтык түрдө жөнөкөй формаларга өткөрүү мүмкүнчүлүгү

Жыйынтыктап айтканда, дагы деле көп убакыт бар. Кубаттуу жана настройкаланган шаймандар керек болот. Бирок, бул афазия менен ооруган адамдардын көңүлүн түшүрбөөнү, өзүн төмөн баалоону жана багуучуларга көз карандылыгын азайта турган нерсе.

Афазия бейтапка жана анын үй-бүлөсүнө эмоционалдык гана эмес, экономикалык чыгымдарды алып келет. Кээ бир адамдар, экономикалык себептерден улам, интенсивдүү жана туруктуу иштөөнүн зарылдыгын тастыктаган далилдерге карабастан, калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн чектешет. Ушул себептен, 2020-жылдын сентябрь айынан баштап, бардык колдонмолорубузду онлайн режиминде акысыз колдонсо болот Апенди Aphasia жана биздин иш баракчаларыбыздын бардыгы бул жерде: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

Bibliography

[1] Knollman-Porter, K., Wallace, SE, Brown, JA, Hux, K., Hoagland, BL and Ruff, DR, 2019, Жазуу, угуу жана айкалыштырылган ыкмалардын афазиясы бар адамдардын түшүнүүсүнө таасири. Америкалык Сөйлөө Журналы - Тил Патологиясы, 28, 1206–1221.

[2] G. Cistola, M. Farrús, I. van der Meulen (2020). "Афазия жана окуунун начарлашы. Окуу тартыштыгын жабуунун жогорку технологиялык альтернативалары кандай? " International Journal of Language & Communication Disorders.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Афазияда сценарийдин колдонулушу