La туруктуулук бул мурунку көз ирмемде айтылган же угулган сөздүн максаттуу сөздүн ордуна айтылышы. Келгиле, биз балканын сүрөтүн көрсөткөнүбүздү жана бейтап чындыгында "балка" деп айтканын элестетели. Персессация кийинки сүрөттүн алдында пациент "балка" деп айта бергенде пайда болот. Пересирация эхолалиядан (сүйлөмдүн акыркы бөлүгүн чыгарган же уккан нерсени кайталоо) жана сөздүн акыркы чыгарылышысыз пайда болушу мүмкүн болгон лингвистикалык стереотиптен айырмаланат.

Эмне үчүн туруктуу болуу керек? Коэн жана Дехаендин (1998) айтымында, "иштетүү деңгээли адатта талап кылынган маалыматты албай калганда, туруктуулук пайда болот, ошондуктан мурунку процесстин активдүүлүгү сакталып калат". Ошол эле авторлор экспоненциалдуу ажыроо жөнүндө сөз кылышат, башкача айтканда, эки иштин ортосундагы убакыт көбөйгөн сайын персевертивдүү реакциянын пайда болушу ыктымалдыгы төмөндөйт. Мартин менен Деллдин (2004) айтуусу боюнча, туруктуулук жана күтүү бирдей механизмге ээ, бул механизмдин иштеши:

 1. Мурунку өндүрүштү "өчүрүп" коет
 2. учурдагы өндүрүштү активдештирүү
 3. кийинки өндүрүштү даярдоо

Прогрессти төмөндөтүү стратегиясы (Муса, 2014):


 • Максаттуу активдештирүүнү көбөйтүү
 • Сабырдуулукту активдештирүүдөн алыс болуңуз
 • Байланыштын альтернативдүү стратегияларын камсыз кылуу
 • Өзүн өзү көзөмөлдөөгө үндөө
 • Үй-бүлө мүчөлөрүн жана камкорчуларды туруктуулукту башкаруу боюнча билим берүү

Бирок авторлор муну сунушташат табандылык менен атайын иш алып барбаңыз, бирок туруктуу сүйлөө оорусун дарылоо керек, анткени туруктуу болуу бул анын көрүнүшү.

Ийгиликтерди конкреттүү дарылоо. Ошентсе да, табиятты кыскартууга багытталган дарылоо ыкмалары бар. Булар көптөгөн кесиптештерибиздин акыл-эсинен улам колдонуп келген стратегиялары:

 • Сабырдуулук башталганда ымдоо менен пациенттин сөзүн бөлүү
 • Башка бир нерсе жөнүндө кыскача сүйлөшүп, андан кийин темага кайрылыңыз
 • Буюмдарды кеңейтилген убакыт менен сунуштаңыз ´

Структуралуу ыкмалардын арасында бизде дагы бар TAP (Aphasic Perseveration үчүн дарылоо) Helm-Estabrooks тарабынан RAP (Афазиялык персеверацияны азайтуу) Муңоз; экинчиси дүүлүктүргүчтөрдүн ортосундагы аралыктарды манипуляциялоого негизделген

Bibliography

Коэн Л, Дехена С. Өткөн менен азыркы учурдун атаандаштыгы. Оозеки переверацияларды баалоо жана чечмелөө. Brain. 1998 Sep; 121 (Pt 9): 1641-59.

Helm-Estabrooks N, Emery P, Albert ML. Афазиялык персеверация (TAP) программасы. Афазия терапиясына жаңы ыкма. Arch Neurol. 1987 Дек; 44 (12): 1253-5. 

Martin N, Dell GS. Афазиядагы туруктуулук жана күтүүлөр: мурунку жана келечектеги алгачкы интрузиялар. Semin Speech Lang.2004; 25 (4): 349-62.

Мозес, М., Никель, Л., жана Шеард, C. (2004). Ошол үрөй учурган сөздү көтөрө билүү! түшүнүк ачкычы болушу мүмкүн. Кеп, тил жана угуу боюнча билим алуу6(2), 70-74.

Muñoz, ML (2011), Афазиялык персеверацияны азайтуу: Кейс-стади, Нейрофизиология жана нейрогендик сүйлөө жана тил бузулушу боюнча перспективалар, 21 (4), 175-182

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Афазияда сценарийдин колдонулушуПайда болгон фонологиялык дислексия