Байланыш

Таанып-билүү Окутуу - Наманган

Биз жөнүндө

Dott. Черкассы Anemone

Психолог - психотерапевт, нейропсихология боюнча адис

Доктор Антонио Миланез

логопед

Бизге жазуу

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!