Аталышы: Активдүү карылык: улгайган адамдардын когнитивдик иштешин колдоо боюнча тренинг

Авторлор: Россана Де Бени, Мишела Завагнин, Эрика Борелла

Жылы: 2020

Басмакана: Эриксон

имарат

Когнитивдик тренингдер - бул, күнүмдүк турмуштагы көрсөткүчтөрдү өркүндөтүү максатында, улгайган курактагы адамдарга багытталган когнитивдик күч-аракеттер. Өсүп жаткандыгын эске алганда каруу калктын саны, бул тема боюнча атайын адабияттардагы басылмалар тынымсыз көбөйүп турат (Хюдз, Рич, Тройер) жана башкалар., 2019).

Италиялык панорамада, кийлигишүүнү түзүүгө багытталган операторлорго багытталган бир нече китеп басылып чыккан таанып-дем берүү эс тутумдун субъективдүү жетишсиздиги бар карыларга (Андреани Дентичи, Аморетти жана Каваллини, 2004) же акыл-эси кем адамга (Бергамаски, Янницци, Мондини, жана башкалар. 2007)

баяндоо

Субтитр күткөндөй, бул карылар үчүн иштелип чыккан тренинг типтүү карылык o Жеңил таанып-билүү начарлашы (MCI), топтордо жүргүзүлүшү керек.


Когнитивдик тренинг эмнеден турарын кыскача түшүндүрүп берген киришүү бөлүгүнөн кийин, томдо сунуш кылынган үч түрдүү тренингдин кандайча структуралангандыгы көрсөтүлөт: метакогнитивдик жана стратегиялык окутуу жана жумушчу эс тутумун окутуу. Мурунку (айкалыштырылган) айкалыштырган төртүнчү түрү дагы бар.

Келгиле, аларды бир-бирден кыскача көрөбүз.

Ал өзүн-өзү аныктайт метатануу эс тутум жана өзүн-өзү көзөмөлдөө көндүмдөрүнө байланышкан ишенимдердин үстүнөн иштей турган окутуу. Ушул типтеги сабактын жүрүшүндө катышуучуларга физиологиялык когнитивдик карылык, эс тутуму жана таанып билүү жана эмоционалдык процесстердин өз ара байланышы жөнүндө маалыматтар берилет. Максаты - эс тутумдун иштешине негизделген ар бир адамдын ишенимине жана материалды жаттап алуунун автоматтык түрдө кабыл алынган стратегияларына өз таасирин тийгизип, алардын натыйжалуулугун өз алдынча көзөмөлдөө.

Ичинде стратегиялык окутуу катышуучуларга мнемикалык стратегиялар үйрөтүлөт, башкача айтканда, тереңирээк коддоону жеңилдетүү жана жаттай турган материалды тезирээк эстөө үчүн аздыр-көптүр аң-сезимдүү колдонулган ыкмалар (Gross & Rebok, 2011). Колдонула турган стратегиялар категорияга бөлүү (катарлаштыруу же категориялоо), психикалык образ менен байланыштыруу (элестетүү же визуалдаштыруу) же максаттуу сөздөрдү камтыган окуяларды түзүү болушу мүмкүн. Изилдөөлөрдүн көпчүлүгүндө бир нече стратегияны бириктирген тренинг күнүмдүк жашоодо натыйжалуу болушу мүмкүн деп болжолдонгон бир нече стратегиялар биргелешип колдонулат (Гросс, Париси, Спира жана башкалар., 2012). Андан тышкары, клиникалык практикада эки иш-чара (мета-когнитивдик жана стратегиялык) көп учурда биргелешип колдонулат.

Акыры, а жумушчу эс окутуу катышуучуларга оозеки (мисалы, сөздөр) жана визу-мейкиндиктик материалдардын (мисалы, матрицанын позициялары) ырааттуулугу, алдын-ала белгиленген убакыт аралыгында, көз ирмемге эс тутумунда жаңыланып туруу сунушталат, андан кийин ырааттуу максаттарды калыбына келтирүү тапшырма сурамдары менен (мисалы, “акыркы сөздү үчүнчүсү эмне деп айта аласың?”). Адатта, бул кийлигишүү ар кандай жолдор менен сунушталат, бирок топтордо тажрыйба бар (Borella, 2010). Томдо сунуш кылынган тренингде катышуучулар сөздөрдүн тизмесин угушат жана максаттуу категорияга (мисалы, жаныбарларга) таандык стимулдун аталышын укканда белгилүү бир жооп берүүнү суранышат. Тизмелердин презентациясынын аягында алар максаттуу стимулдарды туура тартипте эстеши керек.

Томдо сунуш кылынган ар бир тренинг 5 сабактан турат. Ар бир сабактын алдында кыска машыгуу болот амхырлик: авторлордун ниетинде, бул сунуш концентрацияга оң таасирин тийгизиши мүмкүн.

Ошондой эле, томго басылуучу жана кесилген карталары бар онлайн кеңейтүү камтылып, машыгуу китептерин катышуучуларга жеткирүү үчүн үй иш сессиялардын ортосунда.

Pro

  • Бул учурда итальян тилинде жеткиликтүү, улгайган адамдарга арналган эс тутумду иштөө боюнча атайын машыгууларды өткөргөн бирден-бир китеп.
  • Адабияттарда стратегиялык жана мета-когнитивдик тренингдердин айкалышы бирдиктүү тренингдерди колдонууга караганда кандайча эффективдүү экендиги көрсөтүлгөн: бул мааниде, бирдиктүү тренингдерге караганда, китепте сунуш кылынган сыяктуу, айкалыштырылган окутуу пайдалуу болушу мүмкүн.

Каршы

  • Ар бир тренинг беш гана сабактын ичинде иштелип чыгат, алардын саны күнүмдүк жашоодо жалпылануу менен ачык-айкын натыйжаларды күтүүгө өтө эле аз көрүнөт.
  • Стратегиялык окутуу материал катары сөздөрдүн жана үзүндүлөрдүн тизмесин сунуш кылат. Күнүмдүк жашоодо көбүрөөк пайдалуу болуш үчүн экологиялык сөздөрдүн тизмесин (мисалы, соода тизмесин) сунуштап, эс тутумдун үстүнөн иштөө акылдуулукка жатат. Келечектеги эс тутумдагы кыйынчылыктар кадимки улгайган адамдар арасында эң көп кездешкен таанып билүүчүлүк даттануулардын бири экендигин билебиз (Mc Daniel & Bugg, 2012). Чындыгында, ар бир адам күн сайын жаттоого чакырылган маалыматтын жакшы пайызы эс тутумдун ушул түрүнө тиешелүү: демек, бул күнүмдүк жашоодо өтө көрүнүктүү жана таасирдүү милдет.

Тыянактар

Бул жаңы том "Когнитивдик стимулдаштырууга арналган"Активдүү карылык: улгайган адамдардын когнитивдик иштешин колдоо боюнча тренингРеабилитациялоочу эс тутумга багытталган тренингди түзүүдө жана / же күнүмдүк жашоодо маалыматты жаттап калуу стратегиясын колдонууда пайдалуу болушу мүмкүн. Тренинг сессияларда (ар бир түргө бештен) жана көнүгүүлөрдүн түрүнө жараша кыскарат, бирок сунуш кылынган тапшырмалар кененирээк тренингдин структурасы үчүн пайдалуу негиз боло алат.

Bibliography

Андреани Дентичи, О., Аморетти, Г. & Каваллини, Э. (2004). Карылардын эс тутуму: аны натыйжалуу кармоо үчүн колдонмо. Эриксон, Тренто

Bergamaschi, S., Iannizzi, P., Mondini, S. & Mapelli, D. (2007). Деменция: 100 когнитивдик стимулдаштыруу көнүгүүлөрү. Raffaello Cortina Publisher, Милан.

Borella, E., Carretti, B., Riboldi, F. & De Beni, R. (2010). Улгайган кишилерде эс тутумун тренингдөө: өткөрүп берүү жана техникалык тейлөө таасирлеринин далили. Психология жана карылык, 25 (4), 767-778.

De Beni, R., Zavagnin, M. & Borella, E. (2020). Активдүү карылык: улгайган адамдардын когнитивдик иштешин колдоо боюнча тренинг. Эриксон, Тренто.

Гросс, АЛ, Париси, Дж., М., Спира, А.П., Куэодер, А., Ко, Дж., Сачинский, Дж.С. жана башкалар (2012). Улгайган кишилер үчүн эс тутумду үйрөтүү: мета-анализ. Карылык жана психикалык ден-соолук, 16 (6), 722-734.

Gross & Rebok (2011). Эстутум окутуу жана улгайган адамдарда стратегияны колдонуу: АКТИВДҮҮ ​​изилдөөнүн натыйжалары. Психология жана карылык, 26 (3), 503-517.

Hudes, R., Rich, JB, Troyer, AK, Yusupov, I. & Vandermorris, S. (2019). Эс-стратегия боюнча окутуу иш-чараларынын ден-соолугу чың улгайган адамдардын катышуучулардын отчеттук натыйжаларына тийгизген таасири: тутумдуу карап чыгуу жана мета-анализ. Психология жана карылык, 34 (4), 587 - 597.

Mc Daniel, MA & Bugg, JM (2012) Эстутумга машыгуу иш-чаралары: эмне унутта калды? Journal of Applied Эстутум жана таанып билүү боюнча изилдөө, 1 (1), 58-60.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Андреа Вианелло мен билген ар бир сөз