Академиялык жөндөмдөр жумуш табууга, материалдык абалын жакшыртууга жана жогорку билим деңгээлине жетүүгө олуттуу салым кошо алат. Мектеп көндүмдөрүнүн арасында, окуу жана математика Студенттик жашоонун бардык этаптарына таасир этүүчү факторлор. Бир нече изилдөөлөр ушул эки багытта ийгиликке байланыштуу өзгөрүлмө нерселерди аныктоого аракет кылышкан.

Жакында жүргүзүлгөн бир изилдөөдө, Гири жана анын кесиптештери (2020) [1] 315 экинчи жана үчүнчү класстын окуучуларынан турган топтогу ар кандай өзгөрүлмөлүүлөрдүн жана окуу жана математикалык көндүмдөрдүн ортосундагы байланышты иликтешти. Бардык катышуучулар төмөнкүлөр аркылуу бааланган:

  • IQ тест (Raven матрицалары жана лексика)
  • Окуу жана математикага байланыштуу тесттер (сандык амалдар жана окуу тесттери)
  • Башка когнитивдик тесттер (сандардын аралыгы, жаттай турган сөздөрдүн тизмеси, Суперстан сыноо)

Мындан тышкары, изилдөө мотивациясы (изилденүүчү темалардын маанилүүлүгүн баалоо), математикага болгон тынчсыздануу жана көңүл буруу жүрүм-туруму изилденди.


Интеллект (иштөө эс тутуму менен бирге) натыйжасында окуу ылдамдыгын жана тактыгын жана математикалык көндүмдөрдү божомолдоонун негизги параметрлери. Ал эми көңүл буруу жүрүм-туруму, окууга караганда, математикада чоң роль ойнойт окшойт. Көңүлдүн жетишсиздиги иш жүзүндө математиканы жайыраак үйрөнүп алышы мүмкүн. Авторлор маалыматтарды талдап чыккандан кийин келип чыккан дагы бир божомол - мейкиндиктик көндүмдөр математиканы үйрөнүүнүн натыйжалуулугун жогорулатат; Мындан тышкары, визуожарыштык тесттер (мисалы, Корси тести) ар кандай балдардын ортосундагы математикалык ийгиликтердеги айырмачылыктарды түшүнүүгө жардам берет. Оозеки кыска мөөнөттүү эс тутум математикага эмес, окууга (тактык жана ылдамдык) байланыштуу бирден-бир божомолчу болуп чыкты.

Когнитивдик көндүмдөр, класста көңүл буруу жана предметтин предметке болгон кызыгуусу тыгыз байланыштуу окшойт. Бир жагынан, көңүл бурулбай калгандыгы, академиялык кыйынчылыктарга дуушар болгон студенттин эртедир-кечтир сабакка болгон кызыгуусун жоготконунан болушу мүмкүн; Мындан тышкары, жогорку когнитивдик жөндөмдүүлүгү бар окуучулар мектептеги окууга көбүрөөк убакыт сарпташат, анткени кыйынчылыктары азыраак. Ушул көз караштан алганда, окуучулардын көңүлүн буруу үчүн сабактарды кызыктуу жана түшүнүктүү кылуу керек; Математика жана окуу кыйынчылыктары бар окуучулардын өмүр бою билим берүү жана кесиптик көйгөйлөргө туш болуу коркунучу жогору экендиги аныкталды.

Академиялык кыйынчылыктар менен байланыштыра турган көптөгөн өзгөрмөлөр бар (мисалы, адам жашаган чөйрө ж.б.). Ушул чектөөлөргө карабастан, бул изилдөө мектептеги билимге байланыштуу жөнөкөй далилдерден тышкары академиялык кыйынчылыктарды түшүнүү үчүн жаңы изилдөө багыттарын ачат.

Bibliography

Geary David C., Hoard Mary K., Nugent Lara, Ünal Zehra E., Scofield John E., Окуу жана Математикада Окутуудагы Кыйынчылыктар: Интеллекттин Ролу жана Класстагы Кылдаттык Жүрүм-турум, Психологиядагы Чектер, 11: 3138, 2020

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!