Бул тема "Афазияны дарылоо" видео курсунда камтылган, аны 65 евродон сатып алууга болот.

Жалпылап айтканда, түшүнүүнү дарылоонун эки негизги ыкмасы барaphasia:

 

 • Негизделген дарылоо Түрү Афазиянын
 • Негизделген дарылоо баанын түшүү деңгээли

Дарылоонун биринчи түрүнө токтолсок, белгилүү бир протоколдор бар экендигин билебиз. Мисалы, глобалдык афазияга байланыштуу Маршалл (1986) адекваттуу жооп алууга жетишүү үчүн төрт кадамды жасады:

 

 • Ар кандай жооп сураңыз (оозеки эмес болсо дагы)
 • Дифференциалдуу жооп берүүгө үндө
 • Тиешелүү жоопту сураңыз
 • Так жоопту сураңыз

карата абал боюнча Верниктин афазиясы, TWA сыяктуу белгилүү протоколдор бар (Helm-Estabrooks жана анын кесиптештери). Жалпысынан, бузулуу деңгээли жогору болгон арткы афазиялардын дарылоо ыкмалары оозеки стимулдарды таанууга, обочолонгон сөздөрдү түшүнүүгө, өжөрлүктү азайтууга жана өзүн-өзү көзөмөлдөөгө негизделген.

УчурдаБроканын афазиясыэкинчи жагынан, түшүнүү мамиле көбүнчө арткы орунду ээлейт. Бирок, түшүнүү көндүмдөрүн ар дайым, мисалы, каноникалык эмес жана кайра каралчу сүйлөмдөр менен изилдөө керек.

Деңгээлге негизделген дарылоо тергөө үчүн түшүнүктү анын компоненттерине бөлүүгө аракеттенишет (угуу деңгээлинен кепти түшүнүүгө чейин) баанын түшүү деңгээли. Катышкан деңгээлге жараша айрым иш-чаралар төмөнкүлөр болушу мүмкүн:


 

 • Муундарды жана сөздөрдү кодулоо
 • Фонема-графема, сөз-образ, сөз-сөз, семантикалык жактан байланышкан образ-образ, сөз аныктоочу ассоциация
 • Таза семантикалык дарылоолор (мисалы, Семантикалык өзгөчөлүгү талдоо)
 • Синонимдүүлүктүн өкүмдөрү
 • Ооба / жок жана алаксыткан суроолор.

Кандай гана жагдай болбосун, төмөнкүнү эсиңизден чыгарбаңыз:

 

 • Башаламандыкты түшүнүү дароо курч фазада байкалат жана көпчүлүк учурларда биринчи айларда өзүнөн-өзү, атүгүл бир топ азайышат.
 • Көбүнчө аносогнозия (ооруну билбөө) менен байланыштуу
 • Аны менен байланыштырса болот көңүлдүн бузулушу
 • Афазиянын түрүнө же ден-соолугунун начарлашына жараша иштөөнү тандай аласыз
 • Эки ачкыч бар: кайталоо жана өзүн-өзү көзөмөлдөө

Афазия бейтапка жана анын үй-бүлөсүнө эмоционалдык гана эмес, экономикалык чыгымдарды алып келет. Кээ бир адамдар, экономикалык себептерден улам, интенсивдүү жана туруктуу иштөөнүн зарылдыгын тастыктаган далилдерге карабастан, калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн чектешет. Ушул себептен, 2020-жылдын сентябрь айынан баштап, бардык колдонмолорубузду онлайн режиминде акысыз колдонсо болот Апенди Aphasia жана биздин иш баракчаларыбыздын бардыгы бул жерде: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Афазия, окуу жана жаңы технологиялар