Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!