Контекстинде иштетүү белгилүү бир окутуунун бузулушунун шарттарын өзгөчө роль ойнойт. Алдын-ала шарт - бул кийинчерээк жаңы шык же билимди өркүндөтүүгө жардам берген шык же билим. Алдын-ала шартты аныктоо эмне үчүн маанилүү? Себеби, бул бизге шык көрүнгөнгө чейин иштөөгө мүмкүнчүлүк берет, демек, бизге көбүрөөк убакыт жана ийгиликке көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. Келгиле, мисалы окуу: окуудан башка бир нерсенин үстүнөн иштөө мүмкүнчүлүгү, ma Бул бизге китеп окууну өркүндөтүүгө жардам берет, бала бакчага кийлигишүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Тилекке каршы, көбүнчө, өбөлгөлөрү катары сатылгандар, изилдөө көз карашынан алганда, "бир гана" божомолдоочу. Иш жүзүндө, алар кийинки көндүмдөр менен статистикалык байланышта болгон көндүмдөр, демек, көндүмдүн кандайча өрчүп-өнбөй тургандыгы жөнүндө божомолдорду айтууга болот. Дагы деле окуу темасында, тез номинал ал окуунун жакшы божомолу деп эсептелет: балдардын тез ат коюу жөндөмдөрүн карап, алардын кийинки окуу жөндөмүн жакшы тактык менен баалай алам. Бирок, тез ат коюуну өркүндөтүү сөзсүз түрдө окууну жакшырта албайт!

2011-жылы жарыяланган макалада сиз бул жерден эркин кеңеш ала аласыз, Пуракин жана анын кесиптештери [1] ошол жөндөмдөрдү аныктоого аракет кылышкан кийинки жазуу көндүмдөрүн бала бакчада эле алдын ала айтуу. Атап айтканда, алар анализ жасашты:


  • Алфавитти билүү: тамгаларды атоо же ... менен башталган сөздү көрсөтүү
  • Метафонологиялык көндүмдөр: биригүү жана силлабикалык сегментация
  • Жазуунун "маанисин" билүү (басма билими): товардын фирмалык аталыштары, жазуу эмне үчүн, гезит эмне үчүн ж.б.
  • Атыңызды жазып жатасыз
  • Кат жазуу
  • 3 тамгадан турган сөздөрдү жазуу ("ит", "мышык" сыяктуу CVC)

Атын жазуу жөнүндө, ошол эле авторлор издөөгө аракет кылышкан баланын ысымынын узундугу менен анын жазуу жөндөмүнүн ортосундагы байланыш: Өздөрүнүн гипотезаларында, балдар өз аттарын жазууну эрте үйрөнгөндүктөн, узунураак ысымдуу балдар көп тамгаларды билип алышкан, ошондуктан жазуу жагынан мыкты болушкан. Бирок изилдөө бул гипотезаны тастыктаган жок.

натыйжалары

Изилдөө кийинки жазуу көндүмдөрүн божомолдоонун эң пайдалуу эки фактору төмөнкүлөрдү тапты:

  • Жазуунун "маанисин" билүү
  • Кат жазуу жөндөмү

Бул таң калыштуу угулат, бирок метафонология мындай борбордук ролду ойнобойт окшойт. Жазуу, албетте, жок дегенде графема аркылуу транскрипцияланган сөздү бөлүп-бөлүп жасоо аркылуу жүргүзүлөрүн эске алганда, бул карама-каршы келгендей сезилиши мүмкүн. Бирок, учурда италиялык изилдөөлөр дагы метафонологиялык компоненттин борбордук эмес ролун тастыктап жатышат.

Ушуга байланыштуу, макалабызды сунуштайбыз жаман сүйлөгөн, бирок жакшы жазган балдар.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Жазууну өркүндөтүү боюнча асинхрондук курс