Афазиянын ар кандай түрүндөгү аграфия

Чоңдордо, алынган дисграфия (же аграфия) бул жазуу көндүмдөрүнүн жарым-жартылай же толугу менен жоголушу. Көбүнчө мээ жаракатынан кийин пайда болот (инсульт, баштын травмасы) [...]

Афазияны дарылоонун чыныгы көйгөйү: Кайсы ыкманы колдонуу керек?

Менде жаңы афазиялык пациент пайда болду, мен баа бердим (же башка бирөө жасады) жана колдонула турган дарылоонун түрүн тандап алышым керек. Кантип кылсам болот? Азыртадан эле 2010-жылы Cochrane Review түзүлгөн [...]