катуу мээ жаракат адамдардын оорукана калыбына жакшы клиникалык практиканын (SIMFER-FNATC 2010)

Негизги тил бузулуулары боюнча консенсус конференциясы (CLASTA-FLI 2019)

Диагноз жана педиатрия кескин ишемиялык мээге дарылоо (2007 SIP-SIMEUP-SINP)


Өзгөчө өнүгүүнүн окутуу бузулуулары: Консенсус конференциясы методун колдонуу менен аныкталган клиникалык практика боюнча сунуштар (Consensus - 2007)

Балдарда жана өспүрүмдөрдө аутизм спектринин бузулушун дарылоо (SNLG - 2015)

Гиперактивдүүлүктүн бузулушунан жабыркаган балдар жана өспүрүмдөр үчүн көрсөтмөлөр жана терапиялык стратегиялар (Консенсус - 2003)

Церебральдык инсульт: алдын алуу жана дарылоо боюнча италиялык көрсөтмөлөр (SPREAD - 2016 Федерика Галли жана Елена Мэттас билдиришкен)

Аутизм боюнча колдонмо (SINPIA - 2005)

Кекечтенген көрсөтмөлөр (Голландиялык көрсөтмөлөрдүн котормосу - 2019)

Колдонмо dysphonia (Элеонора Biagetti тарабынан)

Чоң кишинин афазикалык пациентинин логопедиялык башкаруу боюнча колдонмо (FLI - 2009)

Паркинсон оорусу менен дарылоо боюнча колдонмо (Элеонора Biagetti тарабынан)

Логопедиялык жана логопедиялык терапиядагы дисфагиялуу бейтапты башкаруу боюнча колдонмо (FLI - 2007)

Дүлөйлүк боюнча колдонмо (Элеонора Biagetti тарабынан)

Амиотрофиялык каптал склерозу менен ооруган адамдарга кам көрүү чөйрөсүндө байланышты баалоо боюнча колдонмо (CARE SLA group - 2017)

мээ шал оорусу бар балдарды калыбына келтирүү боюнча сунуштар (SINPIA жана SIMFER -2013)

эки бала менен иштөө боюнча сунуштар (Элеонора Biagetti тарабынан)

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Онлайн грамматикалык анализ көнүгүүлөрү