Аткаруу функциялары биздин жашообуздун көптөгөн аспектилери менен тыгыз байланышта экени белгилүү жана белгилүү: бизде алардын алдын ала божомолуна байланыштуу маалыматтар бар. мектеп аткарууүчүн чыгармачылыгы, окуу көндүмдөрү жана текстти түшүнүү, at математикалык жөндөмдөрүбоюнча тил жана "агрессия.

Адатта, бирок, аткаруучу функциялардын жашообуздун маанилүү аспектилерине тийгизген таасирин талдоодо изилдөө негизинен деп аталган нерсеге багытталган. суук аткаруучу иш-милдеттери, башкача айтканда, "таанып билүү" жана эмоциялардан алыс болуу (мисалы, жумушчу эс, когнитивдик ийкемдүүлүк жана ингибирлөө); Аткаруучу функциялар деп аталган нерселердин ордуна, башкача айтканда, биздин чечимдерибизди (өзгөчө эмоционалдык жана мотивациялык аспектилер менен), эмоционалдык көзөмөлдү, ырахаттарды издөө жана аларды кийинкиге калтыруу жөндөмдүүлүгүн көздөгөн максаттарга тиешелүү нерселер жөнүндө айтылат. .

2018 -жылы Пун[2] ошондуктан өспүрүмдөрдүн тобун мектепте окууга карата жана алардын психологиялык жыргалчылыгына жана адаптация жөндөмдүүлүгүнө карата текшерүүнү чечти; Ошол эле учурда, ошол эле өспүрүмдөр атайын стандартташтырылган батарейка аркылуу аткаруу функцияларын муздак жана ысык баалоого дуушар болушкан.


Изилдөөнүн натыйжасында эмне пайда болду?

Автордун өз макаласында айткандарына карабай, бардык тесттер муздак (кунт коюп башкаруу, иштөө эс тутумун басуу, таанып билүү ийкемдүүлүгү жана пландаштыруу) жана ысык (чечим кабыл алуу) начар же таптакыр бири -бири менен корреляцияланган эмес (эң жогорку корреляция жана статистикалык мааниге жетүү үчүн бирөө гана болгон. r = 0,18!); бул бизге Мияке менен кесиптештеринин талашып -тартышуусуна ылайык гипотеза кылууга мүмкүндүк берет[1], Аткаруу функцияларынын ар кандай компоненттери бири -биринен салыштырмалуу ажырап кетет.

Албетте, абдан кызыктуу жагы интеллектуалдык деңгээлдин таасирин эске албаганда. муздак аткаруу функциялары жөнүндө алдын ала айтышкан мектеп аткаруу жатканда чын жүрөктөн аткаруу функциялары божомолун далилдедипсихологиялык адаптация.
Суук жана ысык аткаруу функциялары, синергетикалык иштеп жатканда, эки башка конструкция болуп көрүнөт жана ар кандай жашоо контексттерине карата башка мааниге ээ.

Акырында, башка көңүл буруучу маалыматтар бул изилдөөдө колдонулган тесттердин упайларынын тенденциясына тиешелүү, 12 жаштан 17 жашка чейин: оозеки иш эс жаш курак менен үзгүлтүксүз өсүүнү көрсөтөт (бул изилдөөдө каралган диапазондо), ошондой эле 15 жаштын тегерегинде тез өсүүнү көрсөтөт; дагы көңүл буруу бул курактык топто дайыма өсүүдө көрүнөт; ал жерде таанып билүү ийкемдүүлүк ал 16 жашка чейин тынымсыз өсүп жаткандай сезилет; окшош, жөндөмдүүлүк аталат 13төн 16га чейин кескин жогорулоону көрсөтөт; ал жерде пландаштырууАкыр -аягы, ал жаш курак менен үзгүлтүксүз өсүүнү көрсөтөт, бирок 17 жаштын тегерегиндеги өсүүнүн чокусун көрсөтөт.
Тенденциясы такыр башкача чын жүрөктөн аткаруу функциялары 12 жаштан 17 жашка чейинки тренд коңгуроо сымал (же тескери "U") болгондуктан; башкача айтканда, 14-15 жаштын тегерегинде мурунку жана кийинки жаштарга салыштырмалуу начар көрсөткүчтөр байкалат (бул изилдөөдө); тагыраагы, бул курактык топто тобокелдикке көбүрөөк жакындык жана кичинекей, бирок дароо канааттанууну издөө (убакыты алысыраак, бирок чоңураактарга салыштырмалуу).

Жыйынтыктоо үчүн ...

Суук аткаруу функцияларына келсек, ингибирлөө, жумушчу эс жана таанып билүү ийкемдүүлүгү пландаштырууга караганда эрте жетилгендей көрүнөт; демек, мурунку (эң негизги) экинчисинин (жогорку даражанын) өнүгүшүнүн негизин түзөт деп божомолдоого болот.

Ысык аткаруучу функцияларга салыштырмалуу байкалган тескери "U" үлгүсү өспүрүм куракта көп байкалган тобокелдик жүрүм -турумга болгон ыктымалдыгын түшүндүрө алат.

Жалпысынан алганда, муздак аткаруу функциялары жана ысык аткаруу функциялары үчүн тесттер ар кандай конструкцияларды өлчөйт окшойт: биринчиси, чындыгында, көбүрөөк "таанып билүү" максаттарына (мисалы, мектептин аткарылышы) жетишүү менен байланыштуу окшойт. экинчиси социалдык жана эмоционалдык максаттарга көбүрөөк байланыштуу.

Аткаруу функциялары жөнүндө көбүрөөк интеграцияланган көрүнүш пайдалуу, көбүнчө көбүрөөк компоненттер боюнча тең салмаксыз суук.

Сизди да кызыктырышы мүмкүн:

BIBLIOGRAPHY

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!