Кээ бир иш-чаралар окуу жана түшүнүү:

Табышмактар 
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=27
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=31
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=49

Туура эмес сөздөрдү издеңиз
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=44
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=45
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=46
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/?gioco=47


Минималдуу сүйлөмдөр
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/index.html?gioco=73

Жалпы сөз

https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/index.html?gioco=80

корутунду
https://www.trainingcognitivo.it/GC/lettura/index.html?gioco=79

[PDF] Чиркин өрдөк: Түшүнүү иш-аракеттери менен 13 бөлүктөн турган окуя

Жаман өрдөктүн окуясы 13 бөлүккө бөлүнгөн.

Ар бир бөлүк үчүн, үзүндүнүн аягында, сиз лексика жана окуяны аягына чейин толуктоо үчүн кирген сөздөр жөнүндө суроолорду таба аласыз.

Окуянын аягында сизден окуядагы окуяларды өзгөртүп, адеп-ахлакты өз сөзүңүз менен жазууңуз суралат.

Интерактивдүү версия: бөлүгү 1 -бөлүгү 2 - бөлүгү 3 - бөлүгү 4 - бөлүгү 5 - бөлүгү 6 - бөлүгү 7 - бөлүгү 8 - бөлүгү 9 - бөлүгү 10 - бөлүгү 11 - бөлүгү 12 - бөлүгү 13 - Иш-чараларды иретке келтирүү - Келгиле, лексика жөнүндө ойлонуп көрөлү

[PDF] Сиз эмне деп жатасыз? Логика жана ой жүгүртүү боюнча акысыз 10 баракча

Фейк жаңылыктар доорунда сүйлөмдөрдү талдап, анын астындагы ойду түшүнүү мурдагыдан да маанилүү. Баштоо катасы барбы? Биз ойлоно элек бир нерсе барбы? Бул карталарда күн сайын окуган жана уккан ойлордон алыс эмес 10 жаңылыш ойду таба аласыз. Эгер алардын баарын чечүүгө болот? Бул бет.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Онлайн грамматикалык анализ көнүгүүлөрү