Оозеки апраксия бул сүйлөөнүн кыймылынын бузулушу, жай сүйлөө, үндүү жана үнсүз тыбыштардын бурмаланышы жана сөздөрдүн ортосунда же муундар арасында тыныгуу. Апраксиянын өнүгүшү менен ооруган балдар бар, бирок мындай көйгөй чоң кишилерде да пайда болушу мүмкүн мээ жаракат (инсульт, баш жаракат) же нейродегенеративдик оорулар. Бул көбүнчө сүйлөө бузулуусуна байланыштуу келип чыгат (aphasia) жана сүйлөө кыймылдарын (дизартрия) аткарууда мотор көйгөйлөрү менен.

Апраксиянын негизги кыйынчылыгы кыймылды пландаштыруу. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Негизинен үч гипотеза бар:

  • Бузулган программалардын гипотезасы (Зыяндуу Программанын Гипотезасы): кыймылдарга байланыштуу көрүнүштөр бузулган (жок дегенде жарым-жартылай)
  • Программаны калыбына келтирүү тартыштыгынын гипотезасы (Программаны издөөнүн тартыштыгынын гипотезасы): башка мотор программалары атаандаштыкка дуушар болгондо, туура программанын активдешиши (алар окшош же жакында активацияланган)
  • Буфер сыйымдуулугун төмөндөтүү гипотезасы (Буфер сыйымдуулугунун кыскарган гипотезасы): кыймылдаткычты пландоо буферинде бир эле учурда бирден ашык мотор программасы камтылбашы керек (анын көлөмү муунга барабар)

окуу

Mailend жана анын кесиптештери тарабынан жүргүзүлгөн акыркы изилдөө (2019) [1] акыркы эки гипотезаны салыштырууга аракет кылды.


Катышуучулар:

  • Апраксия менен жабыркаган 8 адам (анын алтоосу ассоциацияланган афазия менен)
  • Афазиясы бар 9 субъект, бирок апраксиясыз
  • 25 көзөмөлдөөчү субъект

Милдет баштапкы сөзгө байкоо жүргүзүү болгон (андан кийин), андан кийин айтыла турган сөз пайда болот (көк фондо ак түстө). Айрым учурларда сөз бирдей болгон, кээ бирлеринде андай болгон эмес (демек, биринчи жана экинчи стимулдун ортосунда тез которулуу керек болчу). Сөздөр моносиллабдуу болуп, CVC түзүмү жана 3-4 фонемадан турган.

Эмне үчүн бир муундуу сөздөр? Эки гипотезаны бөлүп көрсөтүү. Чындыгында:

  • Эгерде кыскартылган буфердик теория чын болсо, анда сөздүн бир муундуу болгондуктан, өзгөчө басаңдоону байкабашыбыз керек
  • Эгерде, экинчи жагынан, туура программанын активдештирүү теориясы чын болсо, анда ар башка атаандаш программалардан улам солгундаш болмок

натыйжалары

Аягында, натыйжалары олуттуу кечигүүнү көрсөттү программанын калыбына келтирүү гипотезасына ылайык, апраксия менен ооруган адамдарда. Андыктан мотор программалары кандайдыр бир деңгээлде эң жакшы мезгилде даярдалган, бирок андан кийин башка сөз пайда болгондо өзгөртүлүшү керек болчу.

Дагы бир кызыктуу жагы бул афазиясы бар, бирок апраксиясыз адамдар, алар дагы деле ката кетиришти, бирок:

  • Кечигүү убактысы контролдук топтун убактысына абдан окшош болгон (демек, которулуу апраксия менен ооругандарды гана жайлаткан)
  • Афазикалык предметтер менен контролдоо тобунун ортосунда праймерге окшош (бирок бирдей эмес) сөз сунушталганда эч кандай олуттуу айырмачылыктар болгон эмес.

Афазияга каршы биздин материалдар

Афазия бейтапка жана анын үй-бүлөсүнө эмоционалдык гана эмес, экономикалык чыгымдарды алып келет. Кээ бир адамдар, экономикалык себептерден улам, интенсивдүү жана туруктуу иштөөнүн зарылдыгын тастыктаган далилдерге карабастан, калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн чектешет. Ушул себептен, 2020-жылдын сентябрь айынан баштап, бардык колдонмолорубузду онлайн режиминде акысыз колдонсо болот Апенди Aphasia жана биздин иш баракчаларыбыздын бардыгы бул жерде: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

Боюнча теориялык макалалар үчүнaphasia сиз барсаңыз болот биздин Archive.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Андреа Вианелло мен билген ар бир сөзАфазия жана инсульт курагы