Биз буга чейин деле көп нерселерди жазганбыз аткаруучу иш-милдеттери жана маалымат; Кимдир бирөө, албетте, эки окшоштукту аныктоодо, так окшоштуктарды табуу үчүн так чектерди коюунун мүмкүн эместигин түшүнөт.

Аткаруу функцияларын аныктоо үчүн, бул өз ара ыктыярдуу түрдө иш -аракетти баштоого жана белгилүү бир жүрүм -турумду токтотууга жөндөмдүүлүктөн тартып, бири -бири менен байланышкан когнитивдик көндүмдөрдүн ар түрдүүлүгү деп айта алабыз. пландаштыруу дараметине жараша комплекстүү көйгөйдү чечүү жана "интуиция[1]. Пландоо түшүнүктөрү, маселе чыгаруу жана интуиция, бирок сөзсүз түрдө чалгындоо менен байланышкан.

Ошентип, эки түшүнүктү, башкача айтканда, аткаруучу функцияларды жана интеллектуалдык жөндөмдөрдү айырмалоо үчүн күрөшүү нормалдуу нерсе, кээ бир авторлорду интеллектин кээ бир компоненттери менен кээ бир көңүл буруучу-аткаруучу компоненттеринин толук кайчылаштыгын гипотезага алып келет.[2], "нормотиптүү" чоңдордун үлгүсүндө табылган алардын ортосундагы өтө жогорку корреляцияны эске алуу менен (ошондой эле балдардын ой жүгүртүү жөндөмүнүн келечектеги өнүгүүсүнө карата аткаруучу функциялардын божомолун эске алуу менен)[4]).


Эки конструкцияны айырмалоого жардам берүү популярдуу үлгүлөрдөн келип чыгышы мүмкүн, мисалы, таланттуу балдар. Montoya-Arenas жана кесиптештери[3] бөлүнгөн көп сандагы балдарды тандап алышты орточо интеллект (IQ 85тен 115ке чейин), жогорку интеллект (IQ 116дан 129га чейин) д алда канча жогорку интеллект (IQ 129дан жогору, б.а. белек кылды); бардык балдар интеллектуалдык баалоодон жана аткаруу функцияларына кеңири баа берүүдөн өтүштү. Максаты, эки теориялык түзүлүш үч башка подгруппада канчалык деңгээлде бирге болорун анализдөө болчу.

Изилдөөнүн натыйжасында эмне пайда болду?

Ар кандай жолдор менен болсо да, интеллектуалдык масштабдан келип чыккан ар кандай индекстер жана аткаруучу функциялар үчүн ар кандай тесттердеги упайлар кичи топтордо интеллектин орточо жана жогорку деңгээлинде олуттуу түрдө корреляцияланган; Эң кызыктуу маалыматтар - бул башка: таланттуу балдардын тобунда интеллектуалдык масштабдан келип чыккан ар кандай упайлар жана аткаруу функциялары үчүн тесттерге байланыштуу. алар эч кандай олуттуу байланышты көрсөтүшкөн эмес.
Жогоруда айтылгандарга ылайык, маалыматтар эки жыйынтыкка алып келет:

  • Аткаруу функциялары жана интеллект-бул эки башка жөндөм (же, жок дегенде, интеллект тесттери жана көңүлдү башкаруучу тесттер ар кандай жөндөмдүүлүктөрдү өлчөйт)
  • Адатта өнүгүп келе жаткан балдарда болуп жаткан нерселерден айырмаланып, таланттуу адамдарда аткаруу функциялары интеллектке көз каранды эмес

Бул абдан маанилүү маалымат, бирок, көп учурда, өтө этияттык менен чечмеленишин талап кылат Изилдөөнүн чектери үчүн, баарынан мурда бардык калктын өкүлү болбогон үлгү (адатта өнүгүп келе жаткан балдардын да, таланттуулардын да), анткени бардык предметтер мектептин көрсөткүчтөрүнүн негизинде тандалып алынган (өтө жогорку) .

СИЗДЕР ДА КЫЗЫКТАНУУҢАР МҮМКҮН

BIBLIOGRAPHY

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Семантикалык оозеки агымдар