Жалпы аныктама жок болсо дагы, шилтеме берүү менен кемчиликсиздик, Дээрлик системалуу түрдө биз бийик максаттарга жана ийгиликтерге жетүү үчүн милдеттүү аракет жөнүндө сөз кылабыз. Perfectionism адамдарга жогорку жеке стандарттарга жетүүгө жардам берүүчү кыймылдаткыч күч катары кызмат кылат; Бирок, бул ийгиликсиздиктен кийин өзүн-өзү кабылдоону бузушу мүмкүн, бул өз кезегинде келечектеги ийгиликтүү аракеттерге бөгөт коё алат.

Илимий адабиятта кандай ачылыштар болгондугуна карабастан, угуу өтө эле кеңири тараган перфекционизм ашыкча кайрымдуулукту тез-тез коштоп турган мүнөздөмө катары; Ушуга байланыштуу, таланттуулардагы билим берүү жаатындагы изилдөөлөрдө бул сапатка жогорку когнитивдик потенциалы бар балдардын жөндөмдөрүн чагылдырууга тоскоол боло турган же жеңилдетүүчү элемент катары өзгөчө көңүл бурулган. Бирок, бул багыттагы изилдөөлөр көп учурда карама-каршы натыйжаларга алып келген, кээде кемчиликсиздиктин белгилерин орточо көрсөткүчкө караганда көбүрөөк бөлүп көрсөтсө, кээде ушул жагын байкабай.

Маселени чечүү үчүн Огурлу мета-анализ аркылуу бул маселе боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жалпы жыйынтыктарын чыгарууга аракет кылды1.


Жыйынтыгы кандай болду?

Ар кандай изилдөөлөрдүн маалыматтарын бириктирип, таланттуу адамдардын орточо көрсөткүчтөн дагы көп перфекционисттер деген идеясынын объективдүү негизи жоктой сезилет. Ошондуктан, көптөгөн учурларга карабастан (когнитивдик потенциалы жогору 1488 адам жана интеллектуалдык деңгээли 2579 адам), перфекционизм үчүн каралган параметрлер статистикалык мааниси боюнча чекке жеткен жок.

Демек, ушул маалыматтарга ылайык, перфекционизмди ашыкча белек үчүн мүнөздүү мүнөздөмө катары карай албайт окшойт; тескерисинче, аны туура деп эсептөө а калктын калган бөлүгүндөй эле таланттууларда да болушу мүмкүн болгон аспект.

Деген суроого "чекит" деген сөз коюлду беле? Чындыгында, бул мета-анализде каралган ар кандай изилдөөлөр өтө гетерогендүү болгондугу үчүн эмес (мисалы, таланттууларды классификациялоонун критерийлери дагы абдан айырмаланган), андыктан так жыйынтыкка келүү үчүн андан аркы изилдөөлөр талап кылынат.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Пайда болгон фонологиялык дислексия