Бизди бир топ убакыттан бери ээрчип жүргөндөр, макалаларга көп орун бөлгөнүбүздү билишет жумушчу эс: ортосундагы мамиле жөнүндө сүйлөштүк иштөө эс тутуму жана тилдин бузулушу, иштөөчү эс тутумду өркүндөтүү кандайча жардам берет эсептөөдө пайда жана афазия картинасынын жакшырышы, жана биз иштөө эс тутумун окутуу жөнүндө сүйлөштүк дени сак карыларда когнитивдик функцияларды өркүндөтүү.

Бүгүн биз Пейн жана Стейн-Морроу тарабынан жүргүзүлгөн 2020-жылдагы изилдөөнүн аркасында жаңы чыгарма кошууга аракет кылабыз[1]. Бул изилдөөнүн авторлору эки кызыктуу максат коюшкан:

  • Жумушчу эс тутумдун тилге тийгизген таасири менен бирге өзгөрүлмө экендигин текшерүү
  • Жумушчу эс тутумдун тилди түшүнүү жөндөмүнө байланыштуу болгон-болбогонун изилдеңиз

Бул үчүн, алар дени сак улгайган 21 кишиден турган топту тандап алышты (адатта, иштөө эс тутуму төмөндөйт) жана 3 жума бою оозеки иштөө эс тутумуна багытталган компьютерлештирилген тренингден өтүштү, бардыгы болуп 15 сааттан, ар бири жарым сааттан. .
Бул адамдар ушул сыяктуу убакытта чечим ылдамдыгын үйрөтүп жаткан аксакалдардын дагы бир тобуна салыштырылды.


Изилдөөнүн натыйжасында эмне пайда болду?

Изилдөөчүлөрдүн күтүүлөрүнө ылайык, жумушчу эс тутумун тренингдин катышуучулары иштөө эс тутум тесттеринин көпчүлүгүндө жакшырышты (бирок чечим кабыл алуунун ылдамдыгын үйрөнгөндөр эмес); Мындан тышкары, эс тутумун иштөө тренди эң ​​татаал сүйлөмдөрдүн да жакшырышына алып келди жана бул изилдөөчүлөрдү эки тыянакка алып келди:

  • Иштөө эс тутумун үйрөтүү чындыгында эффективдүү жана пайдалуу окшойт, мында жакшыртуулар киргизилген, алар үйрөтүлгөндөргө окшогон тапшырмалар менен гана чектелип калбайт
  • Иштеп жаткан эс тутуму оозеки толук түшүнүүнүн негизги элементи болуп сезилет, анткени маалыматты эске тутуу жана иштетүү жөндөмүн өркүндөтүү кыйла татаал билдирүүлөрдү түшүнүүнүн өсүшүнө алып келет.

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
Суроолор бала