Афазиянын ар кандай түрүндөгү аграфия

Чоңдордо, алынган дисграфия (же аграфия) бул жазуу көндүмдөрүнүн жарым-жартылай же толугу менен жоголушу. Көбүнчө мээ жаракатынан кийин пайда болот (инсульт, баштын травмасы) [...]