Жылы 2021, эки абдан кызыктуу системалуу сын -пикирлер нейроөндүрүү бузулуулары бар балдардын лингвистикалык өркүндөтүлүшүндө альтернативдүү байланыштын эффективдүүлүгү боюнча пайда болгон. Кроу жана кесиптештер [1] ал тургай мега-кароо (б.а. системалуу кароолорду системалуу түрдө карап чыгуу). Жыйынтыгы мына ушундай талданган бардык системалуу кароолорду камтыган өзгөчө таблица натыйжаларды жана сунуштарды көрсөтүү. Жалпы тыянактар ​​жүрүм -турумду өзгөртүү жана коомдук көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн PECS, AAC эффективдүүлүгүн тастыктайт.

Экинчи кароо, Лангарика-Рокафорт жана кесиптештери [2] тарабынан багытталган бир нече диагнозу бар башталгыч класстын балдары үчүн. Кароо коммуникация көндүмдөрүн, атап айтканда, фонологиялык маалымдуулукту, лексиканы, суроо берүү жөндөмүн жана баяндоо көндүмдөрүн өркүндөтүүдөгү альтернативдүү коммуникациянын интервенцияларынын документтештирилген натыйжалуулугун көрсөтөт. Баарынан маанилүүсү, жакшы натыйжаларга жетишүү баса белгиленет балдардын тандоосу болгондо артыкчылыктуу альтернативдүү байланыш куралы.

Bibliography

[1] Crowe B, Machalicek W, Wei Q, Drew C, Ganz J. Интеллектуалдык жана өнүгүү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн кеңейтүүчү жана альтернативдүү баарлашуу: Адабиятка Mega-Review. J Dev Phys Disabil. 2021 Март 31: 1-42. doi: 10.1007 / s10882-021-09790-0

[2] Langarika-Rocafort A, Mondragon NI, Etxebarrieta GR. Акыркы он жылдыкта 6-10 жашка чейинки балдар үчүн байланыштын альтернативдүү интервенциялары боюнча изилдөөлөрдүн системалуу түрдө каралышы. Lang Speech Hear Serv Sch. 2021-жылдын 7-июлу; 52 (3): 899-916. doi: 10.1044 / 2021_LSHSS-20-00005

Start терүү жана пресс-издөө кириш

ката: Мазмун корголгон !!
диктикалык жаңсоосүйлөө анализи